DEN GODE SAMTALEN RUNDT BORDET

Vi skaper nye rom og legger til rette for de gode samtalene rundt bordet. Enten det er viktige beslutninger som skal tas, utfordringer som må løses eller hyggelig samhold med unike kulinariske opplevelser.

En ledersamling eller et kick-off kan inneholde så mangt, men fellesnevnerne er ofte økt kompetanse, gode diskusjoner, delt erfaring og mye engasjement. Ved å legge til rette for de gode samtalene rundt bordet, vet vi at dette påvirker resultatet av målet med samlingen, og at det faktisk kan være absolutt nødvendig for å skape de endringene man søker.

DEN VIKTIGE SAMTALEN

Den viktige samtalen er enklere og friere når rammene rundt bordet er nye og engasjerende.

GODE DISKUSJONER

Å samles rundt bordet i hyggelige rammer gjør noe med praten og diskusjonen, og det er ofte her nye idéer og planer får sitt utspring.

SAMHOLD OG ENGASJEMENT

Å samle seg rundt et bord, der praten kan være mer uformell, er alltid nyttig og ofte en avgjørende faktor for samhold og engasjement.

NYE OPPLEVELSER SAMMEN

Å oppleve noe nytt og unikt sammen skaper nye og viktige relasjoner. Et god prat rundt bordet i den riktige settingen skaper positive opplevelser man tar med seg videre og tilbake til kontoret hjemme.

logo-web1

Ta kontakt, så skaper vi unike rom for dere.

TELEFON

+47 957 30 259 / +39 3890455753

SOSIALE MEDIER