UNIKE OG INSPIRERENDE MØTEROM

Marthe Carrara legger til rette for inspirerende møterom som skaper rammen for den utløsende faktor.

Å møtes utenfor det vanlige styre- og møterommet i nye og fengende omgivelser hjelper til med å bryte gamle vaner og tankemønstre slik at idéer, problemløsning, strategier og planer kan gjennomføres med en annen energi og fokus. Dette gir dere inspirasjon til å tenke nytt.

MØTER I FENGENDE OMGIVELSER

Det er viktig med nye og inspirerende rammer rundt de viktige møtene som setter den riktige stemningen.

BRYTE GAMLE VANER OG TANKEMØNSTRE

Med nye og utradisjonelle møteplasser brytes gamle vaner og tankemønstre, og diskusjonene får ny kreativitet.

NY ENERGI OG FOKUS

Å ta beslutninger eller nye veivalg i inspirerende omgivelser er enklere og gir ny energi og fokus.

INSPIRASJON TIL Å TENKE NYTT

I nye og unike rom vet vi at deltakerne alltid får den ekstra inpirasjonen de trenger for å tenke nytt.

logo-web1

Ta kontakt, så skaper vi unike rom for dere.

TELEFON

+47 957 30 259 / +39 3890455753

SOSIALE MEDIER